Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt
U čemu smo sve stručni

Usluge

USLUGE

VODOOPSKRBA

Vodo

Vodovodna mreža

Nudimo izgradnju i montažiranje vodovodne mreže različitih profila i materijala, s pratećim objektima koji su sigurni i pouzdani, a garantirana im je funkcionalnost i dugotrajnost. Vršimo i rekonstrukciju starih i dotrajalih vodoopskrbnih cjevovoda kako bi se izbjegla mogućnost kvarova, odnosno gubitaka vode.

 • Magistralni vodovodi: pouzdani transport vode od vodocrpilišta u vodoopskrbnu mrežu prema potrošačima.
 • Sekundarni vodovodi: spajaju glavnu vodovodnu mrežu s individualnim potrošačima – zgradama (stanovima) te kućama.

Odlična opremljenost mehanizacijom, kao i kvalitetan stručni kadar, garantiraju brzo, efikasno i kvalitetno izvođenje vodovodne mreže i pratećih objekata.

Precrpne stanice

U situacijama u kojima nadmorska visina ili drugi faktori dovode do niske razine tlaka vode u vodoopskrbnom sustavu, potrebna je ugradnja precrpnih stanica kako bi se osigurao normalan tok vode do krajnjih potrošača.

Ove komunalne vodne građevine koriste crpke koje podižu vodu iz nisko položenih izvora, odnosno zahvatnih i vodospremnih građevina: bunara, spremnika i drugih.

Mjerno-regulacijska okna

Kako bi se spriječili gubitci u vodoopskrbnom sustavu, ugrađujemo kvalitetna mjerno-regulacijska okna. Ove strukture dijele vodoopskrbni sustav na manje cjeline, a u njima pratimo tlak i protok u zasebnim dijelovima sustavima.

Uz ove strukture, svi eventualni problemi i kvarovi vodoopskrbnog sustava su na vrijeme uočeni, a samim time smanjuje se mogućnost šteta nastalih kvarovima.

PLINOVODI

PLINOVODI

Sukladno potrebama koje se javljaju, naša tvrtka vrši izgradnju dvije vrste plinovoda:

 • Izgradnja nove plinske mreže. Plinovodi koji otpremaju prirodni plin za opskrbu kućanstava, uređeni prema infrastrukturnom standardu.
 • Rekonstrukcija postojećih plinovoda. Plinovodi za povećanje sigurnosti transportnog sustava.

Prilikom izvođenja radova, osiguravamo maksimalnu razinu sigurnosti, kvalitete i najbolje materijale, kako bi konačni rezultat bio pouzdan i dugotrajan.

STRUJA I TELEKOMUNIKACIJE

STRUJA

Prema potrebama i zahtjevima investitora izvodimo:

 • građevinske radove za potrebe izgradnje elektroenergetskih objekata kako bi se omogućili uvjeti priključenja i priključenja novih kupaca na elektroenergetsku mrežu.
 • građevinske radove izgradnje, sanacije, održavanja objekata NN i SN zračnih i kabelskih vodova, te trafostanica stupnih i kabelskih.
 • građevinske radove za potrebe održavanja elektrotehničkih objekta i hitnih intervencija kako bismo minimizirali vrijeme provedeno bez električne energije za krajnje korisnike.

SUSTAV ODVODNJE

ODVODNJE

Sustav odvodnje je sustav objekata i mjera za odstranjivanje otpadnih voda iz naselja i njihovo pročišćavanje prije ispuštanja u prijemnik.

Nudimo izgradnju kanalizacijskih mreža kojom se otpadne vode sakupljaju i odvode, te izgradnju građevina odvodnje (ulazna okna, prekidna okna, preljevne građevine i sl.) kojima je omogućeno ispravno funkcioniranje, upravljanje i održavanje mreže.

OSTALE USLUGE

USLUGE

Čišćenje parcela

Imate staru i/ili zapuštenu parcelu kojoj je potrebno detaljno raščišćavanje?

Nudimo vam strojnu i ručnu sanaciju terena koja uključuje:

 • rušenje stabala
 • krčenje raslinja
 • frezanje panjeva
 • tarupiranje i malčiranje

Nakon što smo obradili površinu, možete je iskoristiti za izvođenje poljoprivrednih ili građevinskih radova.

Rušenje građevina

Na svojoj parceli imate staru kuću, zgradu, štagalj ili drugu strukturu koje biste se htjeli riješiti? Nudimo uslugu rušenja svih građevina te pripremu terena za daljnje korištenje u građevinske, poljoprivredne i druge svrhe.